Автор: Коршевнюк Т.В.

Бібліографічний опис

Коршевнюк Т. В. Біологія. 6 клас : посібник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Т. В. Коршевнюк. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 152 с.

Анотація

Посібник «Біологія, 6 клас» призначений для використання вчителями при організації навчальної діяльності учнів 6-го класу. Він дасть можливість вчителю створювати навчальні ситуації, орієнтовані на формування предметної біологічної компетентності й ключових компетентностей. Видання включає різнотипні завдання, що перевіряють сформованість складників предметної біологічної компетентності (діяльнісного, знаннєвого, ціннісного). Вчитель може використовувати посібник у процесі навчання біології учнів шостого класу з метою закріплення, повторення, узагальнення вивченого матеріалу і перевірки якості опанування шестикласниками змістом «Вступу» і п’яти навчальних тем: «Клітина», «Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності», «Рослини», «Різноманітність рослин», «Гриби».

Переглядів: 639

Завантажити