Автор: Редько В. Г., Басай О. В.

Бібліографічний опис

Країнознавство: Іспанія, Латинська Америка : навчальний посібник елективного курсу з іспанської мови для учнів старших класів профільної школи / В. Г. Редько, О. В. Басай. – К. : Видавничий дім “Сам”, 2017. – 96 с.

Анотація

Навчальний посібник елективного курсу “Країнознавство: Іспанія, Латинська Америка” для учнів 10-11-х класів має інформаційний і навчальний характер, в ньому представлена інформація про сучасну Іспанію та Латинську Америку. Посібник містить розділи про державний устрій, пресу, молодь та її життя, культуру Іспанії та іспаномовних країн Латинської Америки (музику, танці, кіно, театр, живопис, свята, традиції і звичаї). Зміст посібника мотивує учнів до вивчення іспанської мови, сприяє розвитку навчальних, комунікативних навичок і вмінь. Курс навчає читати, розуміти, аналізувати і використовувати отриману інформацію як у класі, так і в повсякденному житті, одночасно удосконалює мовні навички і мовленнєві уміння в усній та письмовій формах. Учні навчаються формулювати, висловлювати та обґрунтовувати свою думку з пропонованої тематики, вести дискусію, писати короткі есе, листи, статті, створювати проекти іспанською мовою. Пропоновані вправи і завдання спрямовані на навчання працювати в колективі, раціонально розподіляти ролі, порівнювати інформацію та робити аргументовані висновки. Посібник адресовано учням старших класів профільної школи, учителям іспанської мови, методистам з іноземних мов ІППО, студентам мовних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.

Переглядів: 325

Завантажити