Автор: Полонська Т. К.

Бібліографічний опис

Культура і мистецтво Великої Британії : навчальний посібник елективного курсу з англійської мови для учнів старших класів профільної школи / Т. К. Полонська. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 96 с.

Анотація

Навчальний посібник є основним засобом оволодіння учнями старшої школи змістом англомовного елективного курсу «Культура і мистецтво Великої Британії». Створення посібника сприятиме подальшому розвиткові у старшокласників іншомовної комунікативної компетентності, передусім такого її складника як соціокультурний, який передбачає опанування учнями загальнокультурними, країнознавчими і лінгвознавчими знаннями та навичками спілкування. Посібник адресовано учням старших класів профільної школи, учителям англійської мови ЗНЗ, методистам з іноземних мов ІППО, авторам підручників і посібників, студентам мовних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.

Переглядів: 734

Завантажити