Автор: Руденко В. Д., Соколовська Т. П., Семко Л. П., Самойленко Н. І., Регейло І. Ю.

Бібліографічний опис

Лабораторний практикум з базового курсу інформатики у класах інформаційно-технологічного профілю : навч. посіб. / [авт. кол.: Руденко В. Д., Соколовська Т. П., Семко Л. П., Самойленко Н. І., Регейло І. Ю.]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 160 с.

Анотація

У посібнику просто і зрозуміло викладено теоретичні відомості та основні методи, які застосовуються під час виконання лабораторних робіт. Зокрема, описані теоретичні відомості з тем «Текстовий процесор», «Комп’ютерні презентації», «Системи опрацювання даних, розміщених у таблицях», «Служби Інтернету», «Основи алгоритмізації і програмування», «Бази даних. Системи управління базами даних». Описані способи форматування символів та абзаців, введення й редагування тексту, введення даних і форматування таблиць, створення мультимедійних презентації тощо. Кожна практична робота складається з набору завдань з алгоритмом їх виконання. Матеріал для практичних робіт подається з урахуванням того, що учні можуть самостійно підготуватися і виконати цю роботу. Теоретична частина підручника забезпечує підтримку практичної частини курсу. Упровадження посібника забезпечить вивчення інформатики і загальноосвітніх навчальних закладах з 11-річним терміном навчання і допоможе вчителям інформатики вдосконалити цей процес.

Переглядів: 259

Завантажити