Автор: упорядник Галаєвська Л. В.

Бібліографічний опис

Леонід Віталійович Скуратівський – людина, педагог, науковець: бібліографічний покажчик / упорядник: Л. В. Галаєвська. Київ: Педагогічна думка, 2023. – 28 с.

Анотація

Бібліографічний покажчик презентує науковий доробок Л. В. Скуратівського – кандидата педагогічних наук, видатного українського лінгводидакта, талановитого публіциста. Матеріал видання вміщує біографічні відомості про Л. В. Скуратівського, перелік його наукових праць; публікації, що присвячені розгляду наукової творчості вченого-методиста та його внеску в розвиток методики навчання української мови. Покажчик адресовано вчителям-словесникам, здобувачам вищої й післядипломної педагогічної освіти, дослідникам у галузі освітніх наук.

Переглядів: 37

Завантажити