Автор: Редько В. Г., Полонська Т. К., Басай Н. П. та ін.

Бібліографічний опис

Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / Редько В. Г., Полонська Т. К., Басай Н. П. [та ін.] ; за наук. ред. В. Г. Редька. – К. : Пед. думка, 2013. – 260 с.

Анотація

Посібник присвячено актуальним питанням навчання іноземної мови учнів старшої (профільної) школи. У ньому обґрунтовано стратегічні напрями розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти у старшій школі; окреслено лінгводидактичні засади рівневого навчання іноземної мови старшокласників; розглянуто методологічні основи системи навчання; з’ясовано науково-теоретичні підходи до конструювання змісту уроків іноземної мови і до побудови елективних курсів; cхарактеризовано особливості організації самостійної роботи з іноземної мови старшокласників; досліджено й рекомендовано найбільш адекватні сучасним цілям і завданням іншомовної освіти педагогічні технології навчання; визначено об’єкти, види й технології моніторингу та критерії оцінювання навчальних досягнень з іноземної мови учнів старшої школи тощо. Посібник призначено для вчителів іноземних мов різних типів загальноосвітніх навчальних закладів, методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, авторів підручників з іноземних мов, студентів – майбутніх учителів іноземних мов, аспірантів і докторантів.

Переглядів: 359

Завантажити