Автор: Кохно Т. Н., Хорошковська Т. П.

Бібліографічний опис

Кохно Т. Н., Хорошковська Т. П. «Літературне читання» 5 клас (для ЗНЗ з румунською мовою навчання) : підручник. – К. : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 160 с.

Анотація

Підручник укладено відповідно до навчальної програми з літературного читання для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин. У ньому представлено різні за жанровою приналежністю художні твори, змістове наповнення яких віддзеркалює національну культуру українського народу, загальнолюдські цінності, соціальні норми поведінки в різних сферах спілкування. Методичний апарат підручника представлений цілісною системою запитань і завдань, спрямованих на літературний і мовленнєво-комунікативний розвиток школярів: формування вмінь читати й розуміти художні твори українською мовою, аналізувати їх, характеризувати дії та вчинки героїв, висловлювати естетичні оцінні судження та виявляти ціннісне ставлення до прочитаного.

Переглядів: 108

Завантажити