Автор: Яценко Т. О., Тригуб І. А.

Бібліографічний опис

Модельна навчальна програма «Літератури. Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти / Яценко Т. О., Тригуб І. А. [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 62 с.

Анотація

Зміст і структуру програми розроблено відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» (2020) і Державного стандарту базової середньої освіти (2020). Програма орієнтована на розвиток читацької і ключових компетентностей, формування наскрізних умінь учнів 5–6 класів закладів загальної середньої освіти. Інтеграцію літературного курсу реалізовано на основі спорідненості змісту основних тем шкільних курсів української та зарубіжної літератури для 5–6 класів (тематична інтеграція), спільних методів і прийомів навчання української та зарубіжної літератури (методична інтеграція), спільних видів навчальної діяльності у процесі вивчення творів української та зарубіжної літератур (діяльнісна інтеграція). Програму побудовано за тематично-жанровим принципом із дотриманням хронологічної послідовності щодо презентації письменницьких персоналій у межах кожного тематичного розділу. У програмі презентовано різножанрові твори класичної та сучасної української і зарубіжної літератур, що відповідають віковим характеристикам та особливостям художнього сприймання молодших підлітків. Структура програми включає результативні, змістові та процесуальні складники. Адресовано вчителям української та зарубіжної літератури закладів загальної середньої освіти.

Переглядів: 4623

Завантажити