Автор: Бевз В. Г., Васильєва Д. В.

Бібліографічний опис

Математика : підруч. для 4 класу закладів загальної середньої овіти (у 2-х частинах). Ч. 1 / В. Г. Бевз, Д. В. Всильєва. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2021. – 144 с. : іл.

Частина 1

Частина 2

Переглядів: 161