Автор: Голуб Н. Б., Горошкіна О. М., Бондаренко Н. В., Новосьолова В. І., Попова Л. О.

Бібліографічний опис

Голуб Н. Б., Горошкіна О. М., Бондаренко Н. В., Новосьолова В. І., Попова Л. О. Методи навчання української мови учнів гімназії та ліцею : монографія. [Електронне видання]. – Київ : Видавничий дім «Освіта», 2023. 230 с.

Анотація

У монографії схарактеризовано змістове наповнення термінів «метод» і «прийом», відношення між ними, описано структуру і функції методів, здійснено спроби паспортування окремих методів навчання української мови, визначено особливості методів навчання і критерії ефективності їх, виокремлено пріоритетні методи навчання української мови в компетентнісно орієнтованих методиках і з’ясовано особливості їх застосування на уроках української мови, представлено методи дистанційного навчання, виявлено психологічний потенціал методів навчання як передумову розвитку учнів.
Для фахівців у галузі лінгводидактики, аспірантів, магістрантів, студентів-філологів, учителів української мови і літератури.

Переглядів: 26

Завантажити