Автор: Ільченко В. Р., Гуз К. Ж., Ільченко О. Г., Олійник І. М., Ляшенко А. Х., Голота О. В., Педенко В. П., Ігнатова А. Г.

Бібліографічний опис

Компетентнісно орієнтоване навчання: сутність, форми і методи : практичний посібник. [Електронне видання] / О.М. Горошкіна, В.І. Доротюк та ін. – Київ : Педагогічна думка, 2022. – 221 с.

Анотація

У методичних рекомендаціях «Методичні поради вчителям інтегрованого природознавчого курсу «Довкілля» (для 5-6 кл.) розкрита головна мета курсу – формування в учнів уявлень про цілісність природи та місце людини в ній, засвоєння знань, що складають основу для подальшого вивчення систематичних курсів астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії, формування наукової картини світу та її особистісно значимої складової – життєствердного національного образу світу в кожного учня. Методичні рекомендації будуть корисними учителям, укладачам програм, авторам підручників, лекторам курсів в ОІППО, викладачам педагогічних університетів, батькам – колегам педагогів домашніх шкіл.

Переглядів: 10

Завантажити