Автор: Величко Л., Вороненко Т., Нетрибійчук О.

Бібліографічний опис

Величко Л., Вороненко Т., Нетрибійчук О. Методичні рекомендації з вивчення курсів за вибором з хімії. 10-11 класи : методичні рекомендації. [Електронне видання]. Київ : Педагогічна думка, 2022. 56 с.

Анотація

Методичні рекомендації стосуються чотирьох курсів за вибором для профільної школи, розроблених за програмами, схваленими для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з хімії Науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Для вчителів, які навчатимуть учнів за програмою узагальнювального курсу за вибором «Органічні речовини. 11 клас», визначено такі основні методичні орієнтири: посилення уваги до первинних узагальнень під час вивчення основного курсу хімії; складання узагальнювальних таблиць і схем; виконання учнями тренувальних вправ і завдань для попередньої підготовки до узагальнення; організація самостійної роботи учнів; підтримання їхньої мотивації; використання ІКТ. Міжпредметний зміст курсу за вибором «Біоорганічна хімія. 11 клас» визначає характер методичних рекомендацій, спрямованих на формування цілісного уявлення учнів про взаємозв’язок складу, структури, властивостей і функцій в організмі речовин, що беруть участь у процесах метаболізму людини. Методичні рекомендації до курсу за вибором «Розв’язування задач з хімії. 10-11 класи» спрямовують учителя на формування в учнів предметної та ключових компетентностей, систематизацію знань, розвиток навичок самостійної роботи учнів і здатності знаходити власний спосіб розв’язування задач. Матеріал охоплює всі типи задач, що вивчаються за основною програмою з хімії, а також комбіновані задачі. У методичних рекомендаціях до курсу за вибором «Сучасні технології та матеріали. 11 клас» з кожної теми наведено матеріал, який можна використати під час вивчення курсу, зокрема, про застосування сучасних матеріалів у різних галузях, перспективні розробки українських учених. Розглянуто поняття, що потребують докладного пояснення вчителя, оскільки занурюють учнів у новий, досі невідомий світ наноматеріалів і сучасних технологій.

Переглядів: 107

Завантажити