Автор: Редько В. Г., Полонська Т. К., Горошкін І. О., Пасічник О. С., Коваленко О. М., Яковчук М. В.

Бібліографічний опис

Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій : методичний посібник. [Електронне видання] / Редько В. Г., Полонська Т. К., Горошкін І. О., Пасічник О. С., Коваленко О. М., Яковчук М. В. ; за наук ред. Валерія Редька ; відп. за вип. Тамара Полонська. Київ : Педагогічна думка, 2022. 312 с.

Анотація

У посібнику представлено результати наукового дослідження співробітників відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України. Розглянуто концептуальні засади методики компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів, визначено й обґрунтовано принципи добору й використання видів навчальної діяльності з метою формування ключових і предметних компетентностей. Розкрито особливості формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності в говорінні (монолог, діалог), аудіюванні, читанні, письмі; визначено рівні її сформованості та критерії оцінювання. Окреслено дидактичну сутність ситуаційного підходу як засобу компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування та запропоновано систему навчальних дій, що сприяють його реалізації. У межах програмової тематики представлено зразки типових мовленнєвих ситуацій як засобів компетентнісно орієнтованого навчання англійської, німецької, іспанської мов учнів 5 і 6 класів гімназій. Методичний посібник рекомендується вчителям іноземних мов, методистам, викладачам університетів та всім, хто зацікавлений в удосконаленні відповідної освітньої галузі.

Переглядів: 144

Завантажити