Автор: Барадія Н. Г., Ковчин Н. А., Криловець М. Г., Логінова А. О., Покась Л. А., Яценко В. С.

Бібліографічний опис

Барадія Н. Г., Ковчин Н. А., Криловець М. Г., Логінова А. О., Покась Л. А., Яценко В. С. Методика компетентнісно орієнтованого навчання курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї : навчально-методичний посібник [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 127 с.

Анотація

Посібник містить інформацію про організацію курсів за вибором для посилення варіативного складника з економіки та економічної географії в закладах загальної середньої освіти України в рамках концепції Нової української школи. В змісті посібника читачі знайдуть освітні програми для різноманітних курсів за вибором економічного та географічного спрямування. Програми створені за новими вимогами та містять відповідні структурні елементи: знаннєвий, діяльнісний та ціннісний компоненти, а також наскрізні змістові лінії. Посібник розрахований на учителів економіки та географії, викладачів закладів вищої освіти, методистів, майбутніх учителів (студентів) і всіх, хто цікавиться економікою та географією.

Переглядів: 144

Завантажити