Автор: Васильєва Д. В., Вашуленко О. П., Волошена В. В.

Бібліографічний опис

Васильєва Д. В., Вашуленко О. П., Волошена В. В. Методика компетентнісно орієнтованого навчання математики в ліцеї на рівні стандарту : методичний посібник.[Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. -175 с.

Анотація

У методичному посібнику висвітлено методику навчання математики в ліцеї на рівні стандарту: загальні питання організації навчання математики, наскрізні лінії ключових компетентностей та їх реалізація в курсі математики, окремі питання методики навчання алгебри і початків аналізу та стереометрії в ліцеях на рівні стандарту. Розглядаються сучасні форми, методи і засоби навчання алгебри і початків аналізу та стереометрії, а також подаються конкретні методичні рекомендації щодо здійснення навчально-пізнавальної діяльності старшокласників у ліцеї. Методичний посібник складається з чотирьох розділів, кожен з яких поділено на окремі пункти. Весь поданий матеріал супроводжується конкретними прикладами організації навчання математики в ліцеях на рівні стандарту, які вчителі можуть використовувати в реальному освітньому процесі. Рекомендовано учителям математики ліцеїв та інших закладів загальної середньої освіти, а також студентам і магістрантам педагогічних університетів.

Переглядів: 307

Завантажити