Автор: Гуз К.Ж., Гринюк О.С., Ільченко В.Р., Ільченко О.Г., Ляшенко А.Х., Антонюк М.А.

Бібліографічний опис

Методика навчання природознавства в старшій школі : методичний посібник / [К. Ж. Гуз, О. С. Гринюк, В. Р. Ільченко та ін.]. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 192 с.

Анотація

У методичному посібнику розглянуті концептуальні основи інтегрованого курсу «Природознавство» для старших класів гуманітарного профілю. Зміст курсу реалізує всі компоненти освітньої галузі «Природознавство» у відповідних модулях — загальноприродничому, фізико-астрономічному, хімічному й біолого-екологічному. Ці модулі інтегруються на основі загальних закономірностей природи, фундаментальних природничих ідей у природничо-наукову картину світу, як того вимагає Державний стандарт (2012). Посібник допоможе вчителям спрямувати навчальний процес на формування в учнів особистісно значущої системи знань про природу — образу природи як основу життєствердного національного образу світу учня і в результаті – життєствердну модель світу суспільства. Посібник розрахований на вчителів інтегрованого курсу «Природознавство» в старшій школі а також на вчителів окремих природничих дисциплін, методистів, студентів педагогічних ВНЗ та вчених.

Переглядів: 290

Завантажити