Автор: за ред. Горошкіної О. М.

Бібліографічний опис

«Методика навчання української мови. Термінологічний словник» / Кол. авторів за ред. Олени Горошкіної. Словник-довідник. [Електронне видання]. – Київ: Видавничий дім «Освіта», 2024. 150 с.

Анотація

У словнику-довіднику представлено тлумачення актуальних для методики навчання української мови термінів, що виникли у результаті інноваційних явищ у науці й практиці, інтерпретовано традиційні методичні поняття в новому контексті. Подано список джерел, ознайомлення з якими розширить методичну ерудицію вчителів і студентів, допоможе їм зорієнтуватися в термінологічному просторі.

Для лінгводидактиків, мовознавців, здобувачів вищої педагогічної освіти, наукових ступенів, учителів-словесників.

Переглядів: 69

Завантажити