Автор: Пометун О., Гупан Н.

Бібліографічний опис

Пометун О., Гупан Н. Методика розвитку критичного мислення учнів ліцею на уроках історії: методичний посібник [Електронне видання]. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021 – 250 с.

Анотація

У методичному посібнику розкрито сутність критичного мислення як педагогічного феномена та запропоновано предметну модель застосування технології розвитку критичного мислення на уроці історії. Досліджується потенціал використання когнітивної таксономії Б. Блума у процесі розвитку критичного мислення учнів та постановці запитань різного рівня як важливого інструмента вчителя історії. У книзі детально описано методи і стратегії розвитку критичного мислення та відповідна структура уроку. Подані численні приклади уроків для різних класів, що розкривають основні теоретичні положення авторів.

Переглядів: 1172

Завантажити