Автор: Глобін О. І.

Бібліографічний опис

Міжпредметні зв’язки в умовах профільного навчання математики : метод. посіб. / О. І. Глобін. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 88 с.

Анотація

У посібнику з позицій системного аналізу розкрито сучасний зміст і структуру поняття «міжпредметні зв’язки», визначено їх значення у систематизації й поглибленні знань учнів, формуванню у них цілісного світосприйняття, розвитку мислення, пізнавальної активності і самостійності школярів, розглянуто шляхи і засоби ефективної реалізації міжпредметних зв’язків під час навчання математики в профільній школі. У посібнику розкрито можливості використання завдань міжпредметного змісту в навчанні математики, розглянуто методику формування міжпредметних і загальнонавчальних умінь, пізнавальної активності учнів у процесі розв’язування i складання міжпредметних задач. Упровадження посібника сприятиме вдосконаленню методики навчання математики в профільній школі, підвищенню ефективності процесу навчання, підвищенню рівня навчальних досягнень учнів профільних класів з математики. Посібник призначений для вчителів математики. Він також може бути корисним студентам педагогічних навчальних закладів, слухачам закладів післядипломної педагогічної освіти.

Переглядів: 162

Завантажити