Автор: Бакуліна Н. В., Щербак О. Д.

Бібліографічний опис

Бакуліна Н. В., Щербак О. Д. Модельна навчальна програма «Мова іврит. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти : програми Нової української школи. URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Mod.navch.prohr.menshyn/Mova.ivryt.5-6-kl.Bakulina.Shcherbak.14.07.pdf

Анотація

Модельна навчальна програма «Мова іврит. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Бакуліна Н. В., Щербак О. Д.) отримала гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795. Рекомендацію щодо надання грифа Міністерства освіти і науки України отримано в результаті проходження комплексної процедури, що відповідає Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2020 року № 931, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2020 року за № 1119/35402, та на підставі рішення предметних комісій, склад яких затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2021 року № 95. У змісті даної програми реалізуються концептуальні засади нового Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 898. Дана модельна програма створена відповідно до Переліку модельних навчальних програм для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти Типової освітньої програми, для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2021 року № 235. Ця модельна навчальна програма стане основою для розроблення нової навчальної та навчально-методичної літератури для учнів 5-9 класів. Її впровадження в освітній процес ЗЗСО відбуватиметься поетапно, починаючи з 2022/2023 навчального року. У 2021/2022 навчальному році модельні навчальні програми впроваджуватимуться тільки в пілотних закладах загальної середньої освіти, що є учасниками інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02 квітня 2021 року № 406. Наступним кроком буде розроблення Модельної навчальної програми «Мова іврит. 7-9 класи» та впровадження нового змісту базової середньої освіти в освітній процес закладів загальної середньої освіти. Виходячи з положення щодо академічної свободи педагогів (стаття 54 чинного Закону України «Про освіту», 2017) та автономії закладу освіти щодо вибору профілю та визначення типу курсу та кількості годин для його опанування, створені модельні навчальні програми стануть основою для розроблення навчальних програм із урахуванням потреб здобувачів освіти й особливостей того чи іншого типу закладу освіти та зможуть застосовуватися у практиці навчання після процедури затвердження педагогічною радою закладу освіти.

Переглядів: 195

Завантажити