Автор: Голуб Н. Б, Новосьолова В. І., Галаєвська Л. В.

Бібліографічний опис

Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Галаєвська Л. В. Мовленнєві жанри на уроках української мови в ліцеї (рівень стандарту) : практичний посібник. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. 128 с.

Анотація

У посібнику вміщено коротку інформацію про мовленнєві жанри, вивчення яких уперше введено до шкільної програми з української мови для учнів ліцею (рівень стандарту), обґрунтовано доцільність цієї інновації, надано матеріали, яких немає в жодному посібнику чи підручнику з методики, а також зразки вправ і завдань, що сприяють засвоєнню їх і набуттю досвіду застосування у мовленнєвій практиці. Автори також пропонують мовний матеріал для реалізації творчих ідей учителя. Вивчення мовленнєвих жанрів сприяє фунційності мовних знань і навичок, посиленню мотивації, налагодженню міжособистісних стосунків, подоланню бар’єрів у спілкуванні, набуттю впевненості у процесі самореалізації учнів. Посібник адресовано вчителям української мови і літератури, студентам філологічних факультетів педагогічних вишів, методистам, аспірантам, докторантам і викладачам. Матеріали посібника також можуть бути корисними учням в умовах дистанційної освіти.

Переглядів: 436

Завантажити