Автор: Сухомлинська О. В., Дічек Н. П., Березівська Л. Д., Гупан Н. М., Пироженко Л. В.

Бібліографічний опис

Нариси з історії розвитку диференційованого підходу до організації навчання в українській школі (кінець 30-х – 80-ті рр. ХХ ст.) : посібник / Кол.-в авт. : О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Л. Д. Березівська, Н. М. Гупан, Л. В. Пироженко та ін. ; за заг. ред. д. п. н., проф. Н. П. Дічек. – К. : Педагогічна думка, 2017. – 768 с.

Анотація

У посібнику розкрито розвиток процесів диференціації в організації шкільної освіти України в зазначений період. Із сучасних методологічних позицій висвітлено освітню політику держави щодо зовнішньої і внутрішньошкільної диференціації в галузі середньої освіти та її ідеологічне підґрунтя, внесок українських психологів у вивчення й поглиблення індивідуалізації шкільного навчального процесу, відображення диференційованого підходу в трансформації змісту початкової і середньої освіти, представлено ідеї видатного українського педагога В. О. Сухомлинського щодо індивідуального підходу до дитини у процесі її навчання й виховання. Посібник є логічним продовженням створеної в попередні роки монографії «Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)» (2013). Посібник буде корисним для впровадження у ВНЗ України з метою поглиблення фахової підготовки майбутніх учителів і викладачів. Його матеріали можуть бути використані також у лекційній і методичній роботі інститутів ППО України, у дослідженнях науковців, аспірантів, освітян-практиків.

Переглядів: 196

Завантажити