Автор: Ред. колегія: Топузов О. М., Головко М. В., Засєкіна Т. М., Калініна Л. М., Арістова Н. О., Науменко С. О., Ладоня К. Ю.

Бібліографічний опис

Наукова та науково-організаційна діяльність Інституту педагогіки НАПН України у 2018–2022 роках: довідкове видання / за заг. ред. Олега Топузова.— Ін-т педагогіки НАПН України. — Київ : Педагогічна думка, 2022. — 88 с.
DОІ https://doi.org/10.32405/ 978-966-644-620-9-2022

Анотація

У виданні висвітлено наукову та організаційну діяльність Інституту педагогіки НАПН України упродовж 2018–2022 років. Діяльність установи була спрямована на теоретико-методологічне й науково-методичне забезпечення функціонування та розвитку системи загальної середньої освіти відповідно до пріоритетів державної освітньо-наукової політики, визначених стратегічними та програмними документами. У виданні окреслено виконання статутних завдань Інституту педагогіки НАПН України та наведено найвагоміші наукові здобутки вчених за результатами виконання фундаментальних і прикладних досліджень із зазначенням соціального ефекту впровадження. Висвітлено інноваційну, видавничу, науково-експертну, освітню, міжнародну, проєктну, науково-інформаційну діяльність, співпрацю з органами державної влади та науковими організаціями, представлено наукові періодичні видання та публікації вчених у світовій системі наукових комунікацій, проведені науково-практичні масові заходи, а також фінансове забезпечення. Для освітян, науковців, управлінців, усіх, хто забезпечує функціонування та розвиток загальної середньої освіти, її науковий, методичний, експертний і консультативний супровід, здійснює наукові дослідження та експериментальні розробки у галузі освіти і педагогіки.

Переглядів: 132

Завантажити