Автор: Кремень В. Г., Ляшенко О. І., Локшина О. І.

Бібліографічний опис

Загальна середня освіта України в контексті освіти країн Європи: тривалість і структура : наук.-аналіт. доп. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України ; В. Г. Кремень, О. І. Ляшенко, О. І. Локшина ; [за участю А. П. Джурило, О. М. Шпарик (пер. з англ. додатків)]. – Київ : Пед. думка, 2020. – 56 с. : рис., табл.
https://doi.org/10.32405/978-966-644-555-4-2020-49

Анотація

У науково-аналітичній доповіді здійснено порівняльний аналіз структури національної системи загальної середньої освіти України та освітніх систем 38 країн Європи. Проаналізовано тривалість навчання і структуру навчального року в Україні та країнах Європи, зроблено висновки щодо відповідності навчального часу і канікул у закладах загальної середньої освіти. На підставі основних тенденцій розвитку освіти в європейському освітньому просторі сформульовано пропозиції щодо удосконалення організації освітнього процесу в українських школах відповідно до трансформаційних процесів, що нині відбуваються в загальній середній освіті України. Науково-аналітичну доповідь доповнено відомостями про структуру освітніх систем загальної середньої освіти та організацію освітнього процесу в закладах середньої освіти країн Європи.

Переглядів: 261

Завантажити