Автор: Топузов О. М., Локшина О. І.

Бібліографічний опис

Освіта та навчання в контексті пандемії COVID‑19 : наук.-допом. бібліогр. покажч. [авт. статей: О. М. Топузов, О. І. Локшина ; авт.-упоряд. С. М. Кравченко ; наук. ред. О. І. Локшина ; бібліогр. ред. Л. Є. Корнілова] / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України.  — Київ : Авторитет, 2020. — 76 с. (із додатком).

Анотація

У покажчику представлено зарубіжну літературу з актуальних питань трансформації освіти та навчання в контексті пандемії COVID‑19 (статті, опубліковані в наукових збірниках, матеріали наукових конференцій, публікації в періодичних зарубіжних виданнях, інформаційні й аналітичні матеріали ЮНЕСКО). Науково-допоміжний бібліографічний покажчик адресовано педагогічним, науково-педагогічним працівникам, керівникам закладів загальної середньої освіти та всім, хто цікавиться питаннями освіти і навчання в період пандемії COVID‑19.

Переглядів: 173

Завантажити