Автор: Фідкевич О. Л., Снєгірьова В. В., Бакуліна Н. В., Давидюк Л. В.

Бібліографічний опис

Фідкевич О. Л., Снєгірьова В. В., Бакуліна Н. В., Давидюк Л. В. Науково-методичні засади реалізації моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчанням мов корінних народів і національних меншин : методичний посібник.[Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 145 с.

Анотація

Методичний посібник присвячено проблемі запровадження багатомовної освіти, що має на меті формування у здобувачів освіти здатності компетентно послуговуватися декількома мовами, зокрема використовувати їх для спілкування та навчання; толерантно взаємодіяти в полікультурному суспільстві. У посібнику репрезентовано модель багатомовної освіти для закладів загальної середньої освіти з навчанням мов корінних народів та національних меншин, розкрито зміст компетентностей, які формуються у процесі реалізації запропонованої моделі.
Автори посібника схарактеризували методи і прийоми, спрямовані на формування багатомовної компетентності учнів в контексті запропонованої моделі: зіставний, рецептивний методи, методика СLIL, тандем-метод, метод перекладу, прийом переключення мовних кодів, прийом скафолдингу; визначили результати від впровадження моделі, які констатували учасники експериментального дослідження та проаналізували ризики, які можуть виникнути у процесі реалізації моделі та шляхи їхнього подолання.
Методичний посібник призначено для науковців, представників адміністрації закладів загальної середньої освіти, учителів, студентів педагогічних закладів вищої освіти, всіх тих, хто цікавиться проблемою багатомовної освіти та бере участь у її запровадженні в українських закладах загальної середньої освіти.

Переглядів: 62

Завантажити