Автор: Онищук Л.А., Пузіков Д.О., Гораш К.В., Зоц В.М., Лелюх В.М., Миньківська М.В.

Бібліографічний опис

Науково-методичний супровід комплексного оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ: методичні рекомендації / Л.А. Онищук, Д.О. Пузіков, К.В. Гораш, В.М. Зоц, В.М. Лелюх, М.В. Миньківська / за наук. ред. Л.А. Онищук, Д.О. Пузікова. – К., 2015. – 199 с.

Анотація

У методичних рекомендаціях висвітлюється проблема науково-методичного супроводу комплексного оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу. Охарактеризовано методологічні підходи до комплексного оцінювання інноваційного розвитку школи та висловлено рекомендації щодо застосування їх педагогами в ході організації означеного процесу. Презентовано методичні рекомендації щодо організації та здійснення оцінювання інноваційної діяльності, застосування в педагогічній практиці технології та організаційно-педагогічного супроводу комплексного оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу. У кінці розділів рекомендацій презентовано методичний апарат до них, в якому вміщено контрольні запитання та завдання, які мають як репродуктивний, так і творчий характер, сприяють рефлексії читачів щодо результатів осмислення ними текстових матеріалів. Методичні рекомендації «Науково-методичний супровід комплексного оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ» матимуть методичне й практичне значення для наукових співробітників науково-дослідних установ, науково-педагогічних працівників вищих педагогічних навчальних закладів та установ післядипломної педагогічної освіти, представників установ управління освітою, адміністрації та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, які цікавляться проблематикою інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу, беруть участь в організації та здійсненні його оцінювання.

Переглядів: 110

Завантажити