Автор: Тарара А.М.

Бібліографічний опис

Науково-технічна творчість: практичний посібник/ Тарара А.М.– К. : Педагогічна думка, 2019.– 128 с.

Анотація

У посібнику «Науково-технічна творчість» для профільного навчання старшокласників висвітлено широкий спектр теоретичних і практичних питань науково-технічної творчості старшокласників, що слід розглядати як основу їх підготовки вчителем до творчої технічної діяльності, свідомого вибору своєї майбутньої професії, формування у старшокласників предметно проектно-технологічної компетентності та компетентності у науково-технічній творчості. Ідея формування змісту посібника полягає у використанні в якості змістових центрів сукупність основних видів науково-технічної творчості фахівців: проектування, конструювання, раціоналізація, винахідництво, розроблення технологічних процесів. Тому науково-технічна творчість у змісті посібника розглядається у формі основних видів науково-технічної творчості фахівців. Зміст кожного виду науково-технічної творчості розкрито у посібнику глибоко, різносторонньо, на зрозумілому вчителю науково-методичному рівні. Розгляду кожного виду технічної творчості у посібнику присвячено окремий розділ, зміст яких розроблено на засадах компетентнісного підходу. Використовуючи матеріал посібника, вчитель технології на високому методичному рівні зможе організувати засвоєння знань старшокласниками з раціоналізації, винахідництва, проектування, конструювання, технології виготовлення виробів, що сприятиме розвитку їхніх різнобічних творчих здібностей, підготовці до свідомого вибору своєї майбутньої професійної діяльності чи напряму подальшого навчання. Особлива увага у посібнику акцентується на психологічних основах творчої діяльності людини та важливості їх врахування вчителем у процесі профільного навчання старшокласників. Мова йде про такі якості людини як: інертність мислення, «обхідне мислення», асоціації, асоціативне мислення, інтуїція тощо. Їхня сутність розкриваються у розділі посібника «Основи науково-технічної творчості фахівців для формування у старшокласників предметної проектно-технологічної компетентності». Матеріал посібника сприятиме формуванню вчителем технології компетентністі старшокласників у теоретичних питаннях науково-технічної творчості, розробленні творчого проекту, проектуванні і виготовленні технічних об’єктів і виробів реального застосування, розроблення раціоналізаторських пропозицій, формуванні винахідницьких ідей, вирішенні творчих завдань тощо. Матеріал посібника з успіхом може бути використаний не лише вчителями технолоій, а й керівниками гуртків технічної творчості, викладачами і студентами відповідних факультетів тощо.

Переглядів: 222

Завантажити