Автор: Коршевнюк Т. В., Матяш Н. Ю., Козленко О. Г., Рибалко Л. М.

Бібліографічний опис

Навчальні програми курсів за вибором з біології для 10-11 класів [Електронне видання] / Коршевнюк Т. В., Матяш Н. Ю., Козленко О. Г., Рибалко Л. М. Київ : Педагогічна думка, 2020. 36 с.

Анотація

Навчальні програми «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист ІМЗО № 22.1/12-Г-20 від 08.01.2020 р.). Навчальні програми курсів за вибором призначено для реалізації варіативного складника профільної середньої біологічної освіти на основі компетентнісного підходу. Програми подано в табличній формі, що містить дві частини: очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів і зміст навчального матеріалу, необхідний для їх досягнення. У частині «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності» подано змістове наповнення компонентів предметної біологічної компетентності й елементів ключових компетентностей.

Переглядів: 440

Завантажити