Автор: Матяш Н.Ю., Коршевнюк Т.В., Рибалко Л.М., Козленко О.Г.

Бібліографічний опис

Навчання біології учнів основної школи : методичний посібник / Матяш Н. Ю., Коршевнюк Т. В., Рибалко Л. М., Козленко О. Г. – К. : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 208 с.

Анотація

У посібнику розкрито підходи до організації процесу навчання біології учнів 6–9-х класів з урахуванням викликів нової української школи, основою яких є формування в учнів предметної (біологічної) і ключових компетентностей. З цією метою закцентовано увагу на реалізації компонентного підходу до компетентнісно орієнтованого навчання біології; наскрізних змістових ліній: «Громадянська відповідальність», «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Здоров’я і безпека» і «Підприємливість і фінансова грамотність», особливостях вивчення біології в 6–9 класах. Посібник призначений для вчителів біології і методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти з метою підвищення професійної кваліфікації, викладачів і студентів біологічних факультетів педагогічних університетів.

Переглядів: 442

Завантажити