Автор: Величко Л. П., Вороненко Т. І., Нетрибійчук О. С.

Бібліографічний опис

Навчання хімії учнів основної школи : методичний посібник / Величко Л. П., Вороненко Т. І., Нетрибійчук О. С. – К. : «КОНВІ ПРІНТ», 2019. – 192 с.

Анотація

Посібник присвячено методиці навчання хімії в основній школі на основі компетентнісного підходу. Розкрито теоретичні питання, що стосуються формування предметної компетентності учнів з хімії, описано методику реалізації основних змістових ліній навчальної програми, використання компетентнісно орієнтованих завдань і сучасних інформаційно-комунікативних технологій, організацію роботи учнів над навчальними проектами. Розкрито особливості тематичного планування навчального матеріалу на компетентнісній основі. Призначено для вчителів і методистів хімії, студентів педагогічних університетів.

Переглядів: 311

Завантажити