Автор: Бурда М.І., Васильєва Д.В., Волошена В.В., Глобін О.І.

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації містять дидактичні і методичні вимоги до організації компетентнісно орієнтованого навчання математики на профільному рівнів. Обґрунтовано, що наведені вимоги і шляхи їх реалізації сприяють ефективному формуванню компетентностей учнів – математичних (змістових, процесуально-операційних, інформаційно-технологічних, дослідницьких), надпредметних математичних (міжпредметних і спеціалізуючих – як елемент професійної підготовки) та ключових. Пропонуються інноваційні технології організації навчального процесу на засадах компетентнісного підходу.
Методичні рекомендації призначені вчителям математики, науковцям, аспірантам і докторантам, які досліджують проблеми шкільної математичної освіти та авторам підручників.

Переглядів: 212

Завантажити