Автор: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Бондаренко Н. В., Новосьолова В. І., Федорчук Т. М., Косянчук С. В.

Бібліографічний опис

Навчання в старшій школі української мови на академічному рівні : посібник для вчителя / [авт. кол.: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Бондаренко Н. В., Новосьолова В. І., Федорчук Т. М., Косянчук С. В.]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 208 с.

Анотація

У посібнику розглядаються основні питання методики української мови в старшій школі на академічному рівні. Зокрема у ньому представлені технології формування й розвитку комунікативних, риторичних, стилістичних умінь і навичок, а також з культури мовлення. Приділено значну увагу характеристиці оптимальних методів, прийомів, форм і засобів навчання старшокласників, системі завдань і вправ, формуванню в учнів мотивації навчання української мови в старшій школі; поглибленню і систематизації знань, умінь і навичок з культури мовлення, стилістики і риторики. Упровадження посібника допоможе учителям-словесникам у підготовці до уроків з української мови в старшій школі. Подані в посібнику методичні рекомендації щодо особливостей навчання старшокласників української мови в умовах профільного навчання (академічний рівень) сприятимуть підвищенню методичного рівня вчителів. Посібник адресовано учителям української мови, студентам філологічних факультетів, аспірантам і викладачам.

Переглядів: 297

Завантажити