Автор: Скворцова С. О., Онопрієнко О. В

Бібліографічний опис

Нова українська школа: методика навчання математики у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів : навч.-метод. посіб. / Світлана Скворцова, Оксана Онопрієнко. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 352 с.

Анотація

У посібнику подано методику навчання учнів 1 і 2 класів основних питань курсу математики: арифметичних дій додавання і віднімання чисел у межах 100; табличного множення і ділення; формування поняття задачі й навчання розв’язування простих і складених задач; вивчення величин та їх одиниць; алгебраїчної та геометричної пропедевтики. У посібнику реалізовано науково-методичні напрацювання авторів, враховано сучасні дослідження про психофізіологічні особливості дітей цифрового покоління. Призначено для вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

Переглядів: 1497

Завантажити