Автор: Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.

Бібліографічний опис

Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Нова українська школа: методика навчання математики у 3–4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів : навч.-метод. посіб. Харків, «Ранок», 2020. 320 с.

Анотація

У посібнику подано методику навчання учнів 3 і 4 класів основних питань курсу математики: арифметичних дій додавання і віднімання багатоцифрових чисел; табличного й позатабличного множення і ділення; навчання розв’язування простих і складених задач; вивчення величин та їх одиниць; алгебраїчної та геометричної пропедевтики. У посібнику реалізовано науково-методичні напрацювання авторів, ураховано сучасні дослідження про психофізіологічні особливості дітей цифрового покоління. Призначено для вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

Переглядів: 1487

Завантажити