Автор: Бійчук Г. Л. , Фасоля А. М.

Бібліографічний опис

Новітня українська література (кінця ХХ – початку ХХІ ст.) : методичний посібник / автори: Г. Л. Бійчук, А. М. Фасоля. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 86 с.

Анотація

Адресовано учителям-словесникам для використання під час вивчення спецкурсу у профільній школі, усім, хто цікавиться новітньою українською літературою для вироблення умінь прочитання постмодерних творів. У посібнику висвітлено теоретичні питання розвитку новітньої української літератури, особливості постмодернізму як культурно-мистецького феномена кінця ХХ – початку ХХІ століть, його національну специфіку. Зазначено засновані на засадах рецептивної естетики і герменевтики підходи до прочитання постмодерних творів. Методичні рекомендації містять зразки прочитання постмодерних текстів, систему запитань і завдань, спрямованих на активізацію самостійної і парно-групової пошукової діяльності, налагодження діалогічної взаємодії з текстом. Словник літературознавчих термінів і перелік рекомендованої літератури допоможуть зорієнтуватися в пошуках інформації і розумінні художніх і наукових текстів. Упровадження посібника сприятиме формуванню в учнів і вчителів читацької, інформаційної, комунікативної компетентностей: психологічної настанови і готовності сприймати, інтерпретувати, аналізувати постмодерні тексти.

Переглядів: 391

Завантажити