Автор: Доротюк В. І., Левченко Ф. Г., Рогоза В. В., Доротюк О. Г., Піддячий М. І., Чудакова В. П., Васьківський М. В.

Бібліографічний опис

Обираємо професії типу «людина–людина», «людина–знакова система», «людина–художній образ» : навчальний посібник / В. І. Доротюк, В. В. Рогоза та ін. – К. : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 112 с.

Анотація

Посібник створено відповідно до освітньої програми курсу за вибором для учнів 10-11 класів «Обираємо професії типу «людина–людина», «людина–знакова система», «людина–художній образ». Змістове наповнення посібника сприяє професійному самовизначенню, особистісній самореалізації учнів в улюбленому виді діяльності для двох сфер життєдіяльності людини: «людина–людина», «людина–знакова система», «людина–художній образ». Розділи посібника ознайомлюють школярів із психолого-педагогічними особливостями старшокласників, формуванням їх професійних намірів та інтересів; із найбільш поширеною класифікацією професій за Є.Клімовим. На сторінках посібника учням відкриються особливості професій типу «людина–людина», «людина–знакова система», «людина–художній образ», зокрема, такі відомості як історія професій цих типів, мотиви вибору професійта їхні види за вищевказаними типами з професіограмами. Вивчаючи навчальний матеріал посібника старшокласники оволодіють знаннями професійно-важливих якостей для роботи за професіями типу «людина–людина», «людина–знакова система», «людина–художній образ», з’ясують, які вимоги висуваються до їх навчальних та особистісних досягнень щодо обраної професійної діяльності. А також навчаться долати проблеми, що виникають у професійному самовизначенні і виправляти типові помилки при виборі професії; визначати суб’єктивні фактори та об’єктивні умови, які впливають на успішну адаптацію особистості до сучасного ринку праці. Знайдуть відповідь на запитання «Де здобути професію?». Параграфи завершуються практичними роботами, що носять творчий характер та особистісно орієнтовані залежно від професійних уподобань, темпераменту учня. Призначений для використання вчителями під час організації навчальної діяльності учнів 10-11 класів, шкільними психологами та особами, які мають на меті визначитися із професією.

Переглядів: 279

Завантажити