Автор: Доротюк В. І., Левченко Ф. Г., Рогоза В. В., Доротюк О. Г., Піддячий М. І., Чудакова В. П., Васьківський М. В.

Бібліографічний опис

Обираємо професії типу «людина-природа», «людина-техніка» : навчальний посібник / Доротюк В. І., Левченко Ф. Г., Рогоза В. В., Доротюк О. Г., Піддячий М. І., Чудакова В. П., Васьківський М. В. – К. : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 112 с.

Анотація

Посібник створено відповідно до освітньої програми курсу за вибором для учнів 10–11 класів «Обираємо професії типу «людина — природа», «людина — техніка». Змістове наповнення посібника сприяє професійному самовизначенню, особистісній самореалізації учнів в улюбленому виді діяльності для двох сфер життєдіяльності людини: «людина — природа» і «людина — техніка». Розділи посібника ознайомлюють школярів із психолого-педагогічними особливостями старшокласників, формуванням їх професійних намірів та інтересів; із найбільш поширеною класифікацією професій за Є. Клімовим. На сторінках посібника учням відкриються особливості професій типу «людина — природа», «людина — техніка», зокрема, такі відомості як історія професій цих типів, мотиви вибору цих професій, види професій за вищевказаними типами з професіограмами. Вивчаючи навчальний матеріал посібника старшокласники оволодіють знаннями професійно-важливих якостей для роботи за професіями типу «людина — природа», «людина — техніка», з’ясують, які вимоги висуваються до їх навчальних та особистісних досягнень щодо обраної професійної діяльності. А також навчаться долати проблеми, що виникають у професійному самовизначенні та виправляти типові помилки при виборі професії; визначати суб’єктивні фактори та об’єктивні умови, які впливають на успішну адаптацію особистості до сучасного ринку праці. Знайдуть відповідь на запитання «Де здобути професію?». Параграфи завершуються практичними роботами, що носять творчий характер та особистісно-зорієнтовані залежно від професійних уподобань, темпераменту учня. Призначений для використання вчителями під час організації навчальної діяльності учнів 10–11 класів, шкільними психологами та особами, які мають на меті визначитися із професією.

Переглядів: 351

Завантажити