Автор: упоряд.: Пономаренко Л. О., Павленко Т. С., Демида Є. Ф.

Бібліографічний опис

Олег Михайлович Топузов – віце-президент НАПН України : біобібліогр. покажч. / [авт. вступ. ст.:Т . М. Засєкіна, В І. Кизенко ; упоряд.: Пономаренко Л. О., Павленко Т. С., Демида Є. Ф. ; наук. ред. Березівська Л. ;Д б.ібліогр. ред.: Пономаренко Л. О.; літ. ред. Василенко Н. М.] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 93 c. – (Серія «Ювірляри НАПН України» ; вип. 33).

Анотація

У покажчику представлено науковий доробок – понад 400 друкованих праць за 30 років наукової діяльності (1989–2019) віце-президента НАПН України О. М. Топузова, член-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, директора Інституту педагогіки НАПН України. Наукова школа О. М. Топузова – це його послідовники, які захистили дисертації на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів педагогічних наук, виконані під його науковим керівництвом. Видання містить статті та праці про наукову й громадську діяльність вченого. Покажчик адреосвано педагогічним та науково-педагогічнкиамд рам, бібліотекарям, студентам і всім, хто цікавиться питаннями педагогічної наусквиі,т ио, зокрема теорією та методикою навчання географії.

Переглядів: 140

Завантажити