Автор: Редько В. Г.

Бібліографічний опис

Редько В. Г. Організація компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі : метод. рек. – К. : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 36 с.

Анотація

Методичні рекомендації розкривають дидактичну і методичну сутність компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи; окреслюють зміст освітнього іншомовного комунікативного середовища як засобу ефективної організації навчального процесу, визначають чинники впливу на його впровадження; описують зміст і структуру іншомовної комунікативної компетентності, характеризують її компоненти, засоби становлення та показники сформованості в учнів 1–4 класів. Адресуються вчителям іноземних мов, які працюють у початковій школі. Дидактичні та методичні положення, викладені в їх змісті, орієнтують діяльність педагогів та майбутніхучителів, спрямовану на формування в учнів 1–4 класів іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності.

Переглядів: 156

Завантажити