Автор: Яценко Т. О., Дячок С. О., Головченко Н. І.

Бібліографічний опис

Організація компетентнісно орієнтованого навчання української літератури в ліцеї : методичні рекомендації / Яценко Т. О., Дячок С. О., Головченко Н. І. [Електронне видання]. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021. - 69 с.

Анотація

У методичних рекомендаціях актуалізовано проблему реалізації компетентнісного підходу в шкільній літературній освіті, конкретизовано сутність предметної читацької компетентності та схарактеризовано її компоненти, презентовано ефективні методи і прийоми організації навчальної діяльності на уроках української літератури в 10—11-х класах на засадах компетентнісного підходу. Видання адресовано вчителям-словесникам закладів загальної середньої освіти, методистам, студентам-філологам закладів вищої педагогічної освіти.

Переглядів: 248

Завантажити