Автор: Маслов В.І., Калініна Л.М., Неруш М.В.

Бібліографічний опис

Організаційні механізми державно-громадського управління загальноосвітніми навчальними закладами в умовах модернізаційних змін: посібн. / В. І. Маслов, Л. М. Калініна, М. В. Неруш. – 2014. – К.: Педагогічна думка, 2014. – 117с.

Анотація

У посібнику «Організаційні механізми державно-громадського управління загальноосвітніми навчальними закладами в умовах модернізаційних змін» (електронне видання) з позицій системології та методологій системного аналізу розкрито сутність і специфіку феномену управління загальноосвітнім навчальним закладом і його концепти; теоретично обґрунтовані загальні закономірності управління навчальними закладами на демократичних та системно-кібернетичних засадах, тенденції розвитку державно-громадського управління в сфері освіти в сучасних умовах; представлено практичний дискурс державно-громадського управління навчальними закладами у бінарному взаємозв’язку з механізмами управління та організаційним механізмом як їх різновидом. Посібник може бути використаний у практичній діяльності керівників навчальних закладів, у системі підвищення кваліфікації керівних кадрів, школі резерву керівників освіти, навчанні магістрів за управлінською спеціальністю, вченими та дослідниками проблем управління в сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства в країні.

Переглядів: 92

Завантажити