Автор: Л. Калініна, Н. Лісова, М. Топузов, Г. Калініна, М. Малюга

Бібліографічний опис

Організаційно-педагогічні засади функціонування опорних закладів освіти в умовах децентралізації : монографія / Л. Калініна, Н. Лісова, М. Топузов, Г. Калініна, М. Малюга. За наук. ред. проф. Л. Калініної [2 доповнене видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023.– 212 с.

Анотація

У монографії «Організаційно-педагогічні засади функціонування опорних закладів освіти в умовах децентралізації» [2 доповнене видання] представлено науково обґрунтовані організаційно-педагогічні засади створення опорних закладів освіти та розвитку їх мережі в умовах децентралізації в країні; обґрунтовані тенденції децентралізації в освіті. Розкрито теоретико-методологічні засади багатовекторного людиноцентристського розвитку опорного закладу освіти та його моделювання; обґрунтовано і розкрито концептуальну модель багатовекторного людиноцентристського розвитку опорного закладу освіти як складно організованої соціокультурної системи на довірчих засадах; факторно-критеріальний підхід до оцінювання розвитку опорного закладу освіти в умовах децентралізації та факторно-критеріальну модель оцінювання ефективності інформаційного забезпечення організаційного механізму управління опорною школою; педагогічний засіб «Довіра». У додатку монографії наведено програму підвищення кваліфікації для педагогічних працівників «Моделювання освітнього простору закладу загальної середньої освіти» спрямовану на ознайомлення феномену «освітній простір» у бінарному взаємозв’язку з інформаційно-освітнім середовищем закладу освіти цифрового суспільства на інтеграційних засадах людиноцентризму відповідно до державної політики в сфері освіти. Монографія може бути використана під час розв’язання нових наукових задач, проведення наукових досліджень та у практичній діяльності керівників опорних закладів освіти, філій, закладів освіти різних типів, керівників і педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, навчанні магістрів за спеціальністю «Управління навчальним закладом», навчання здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

Переглядів: 87

Завантажити