Автор:

Бібліографічний опис

Організаційно – педагогічні засади проектування освітнього середовища гімназії: зб. матеріалів науково-практичних конференцій та семінарів відділу інновацій та стратегій розвитку освіти за 2019 р./ [за ред. С. Е. Трубачевої, Л. А. Онищук,]. К - Педагогічна думка, 2019-91с. Електронне видання.

Анотація

Збірник матеріалів науково-практичних заходів відділу складається з п’яти розділів: розділ 1 – «Проектування освітнього середовища гімназії як педагогічна проблема»; розділ 2 – «Теорія і практика педагогічного проектування, їх вплив на становлення і розвиток нової української школи»; розділ 3 – «Особливості проектування середовища освітнього закладу з досвіду вальдорфської педагогіки»; розділ 4 – «Упровадження та моніторинг упровадження результатів наукових досліджень за завершеною у 2018 році НДР «Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої»; розділ 5 – «Система взаємодії педагогічної науки і практики в процесі упровадження результатів наукових досліджень». Збірник містить матеріали, що стосуються результатів, отриманих на першому етапі дослідження, також у ньому представлено результати упровадження попередньої теми дослідження відділу «Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої». Кожен розділ містить матеріали, які достатньою мірою розкривають окремі аспекти досліджуваної проблеми. Вони будуть корисними для науковців та практиків, усіх, хто опікується проблемою проектування освітнього середовища гімназії в контексті реформування змісту і структури навчання в системі загальної середньої освіти.

Переглядів: 122

Завантажити