Автор: Пометун О. І., Гупан Н. М., Ремех Т. О., Сєрова Г. В.

Бібліографічний опис

Пометун О. І., Гупан Н. М., Ремех Т. О., Сєрова Г. В. Основи інтегрованого навчання учнів громадянської освіти та історії в 5–6 класах: методичний посібник / За загальною редакцією О .І. Пометун. [Електронне видання]. – Київ : Видавничий дім «Освіта», 2024. – 134 с.

Анотація

Посібник присвячений теоретичним і практичним проблемам застосування методики інтегрованого навчання історії та громадянської освіти в базовій ланці Нової української школі. В ньому викладено теоретичні засади, що характеризують інтегрований підхід у шкільній суспільствознавчій освіті, подано поняттєво-термінологічний апарат із проблеми, описано підходи до розвитку знань, умінь, компетентностей учнів в умовах інтегрованого навчання, структуру та методику уроків, на яких вони мають формуватись.
Посібник стане в пригоді педагогічним працівникам різних профілів: учителям, викладачам кафедр методики навчання суспільствознавчих дисциплін педагогічних інститутів та університетів, кафедр методики навчання історії та громадянської освіти інститутів післядипломної педагогічної освіти, учителям, студентам та аспірантам.

Переглядів: 32

Завантажити