Автор: Кришмарел В.Ю.

Бібліографічний опис

Основи релігійної етики, 5 кл. : підручник предмету за вибором для учнів 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів / В. Ю. Кришмарел. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 128 с.

Анотація

Підручник має гриф МОН України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (протокол № 2 від 19.12.2014 р. комісії з християнської етики Науково-методичної ради з питань освіти)». У підручнику міститься навчальний матеріал з адаптованого для сприйняття учнями філософського аналізу проблеми багатоманітності релігій світу в умовах етнічного й культурного плюралізму і релігійної толерантності. Підручник містить інтерактивні методики формування культури полеміки та інформаційної оснащеності нового покоління. Концепція підручника апелює до сприйняття сакрального крізь призму візуального-художнього, наочно-чуттєвого і тим самим відповідає пріоритетам та установкам «колажної» свідомості підростаючої зміни. Кінцевою метою даної праці є формування версії толерантності, яка, зберігаючи власну світоглядну основу, виявляє здатність до діалогічного «нанизування» на стрижень самості багатоманітних релігійно-культурних традицій світу, комбінованих у найбільш зручний для неї спосіб за умов дотримання загальних норм етики та поваги.

Переглядів: 178

Завантажити