Автор: Олена Локшина, Оксана Глушко, Аліна Джурило, Світлана Кравченко, Оксана Максименко, Ніна Нікольська, Оксана Шпарик ; за заг. ред. Олега Топузова, Олени Локшиної

Бібліографічний опис

Освіта в реаліях війни: орієнтири міжнародної спільноти : оглядове видання / Олена Локшина, Оксана Глушко, Аліна Джурило, Світлана Кравченко, Оксана Максименко, Ніна Нікольська, Оксана Шпарик ; за заг. ред. Олега Топузова, Олени Локшиної ; Нац. акад. пед. наук, Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : Пед. думка, 2022. – 66 с.
DОІ https://doi.org/10.32405/978-966-644-614-8-2022-55

Анотація

У виданні подано огляд позицій і поглядів міжнародної спільноти з питань функціонування освіти в умовах воєнних дій. Проаналізовано мотиви нищення освіти, безпосередні та довготривалі згубні наслідки цього, як для самої освіти, так і для учасників освітнього процесу. З`ясовано орієнтири міжнародних та неурядових організацій щодо забезпечення неперервності освіти в умовах війни та включення біженців і внутрішньо переміщених осіб до навчального процесу; охарактеризовано підтримку Європейського Союзу з інтеграції українських дітей та молоді до систем освіти держав-членів ЄС. Для розробників освітньої політики, управлінців, педагогів, батьків, широкої педагогічної громадськості.

Переглядів: 713

Завантажити