Автор: Дічек Н. П., Саух П. Ю., Євтух М. Б., Бойченко М. І., Антонець Н. Б., Загородня А. А., Шевченко С. М.

Бібліографічний опис

Парадигми розвитку та тенденції реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності : монографія. [Електронне видання] / колектив авт. : Дічек Н. П., Саух П. Ю., Євтух М. Б., Бойченко М. І., Антонець Н. Б., Загородня А. А., Шевченко С. М. ; за заг. ред. д-ра пед. наук, проф. Н. П. Дічек. Київ : Педагогічна думка, 2022. 507 с.

Анотація

У монографії на рівні парадигм висвітлено й обґрунтовано трансформаційні зміни у розвитку середньої загальної освіти України, узагальнено стратегії державної освітньої політики й відповідні їм тактичні зрушення у цій освітній галузі у добу незалежності. Виокремлено й охарактеризовано провідні тенденції у реформуванні шкільної освіти у 1991-2017 рр. Сформульовано філософсько-освітній дискурс реформовчих процесів в освіті, зокрема у шкільній, окреслено значення філософії для стратегічного забезпечення успішного оновлення української освіти. Матеріали монографії призначено для використання у лекційній діяльності викладачів закладів вищої освіти (ЗВО) та викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти (ІППО) України, для оновлення змісту освітніх й освітньо-наукових програм у ЗВО та ІППО України, а також у дослідженнях науковців, аспірантів, майбутніх учителів, освітян-практиків.

Переглядів: 176

Завантажити