Автор: За заг. ред О.І. Локшиної, Н.І. Поліхун

Бібліографічний опис

Педагогічна компаративістика – 2011: здобутки і перспективи освіти зарубіжжя : матеріали наук.-практ семінару (Київ, 6 червня 2011 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України / За заг. ред О.І. Локшиної, Н.І. Поліхун. – К.: Інформаційні системи, 2011. – 413 с.

Анотація

Матеріали збірника присвячено висвітленню проблем, які обговорювалися на науково-практичному семінарі “Педагогічна компаративістика–2011” (Київ, 6 червня 2011 р.): методологічним орієнтирам порівняльно-педагогічних досліджень у світовому контексті, стратегіям розвитку зарубіжної шкільної освіти, актуальним проблемам професійної освіти та освіти дорослих у компаративістичній перспективі, зарубіжному досвіду підтримки обдарованості та сприяння творчим здібностям школярів, інноваційним технологіям в освіті зарубіжжя та України. Для розробників освітньої політики, науковців, управлінців, викладачів, аспірантів, студентів.

Переглядів: 90

Завантажити