Автор: За заг. ред. О. І. Локшиної

Бібліографічний опис

Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали наук.-практ семінару (Київ, 10 червня 2013 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 202 с.

Анотація

Матеріали збірника присвячено проблемам, які обговорювалися на науково-практичному семінарі «Педагогічна компаративістика – 2013» (Київ, 10 червня 2013 р.): методологічним орієнтирам порівняльно-педагогічних досліджень у світовому контексті, стратегіям розвитку зарубіжної шкільної освіти, актуальним проблемам професійної освіти та освіти дорослих у компаративістичній перспективі, зарубіжному досвіду підтримки обдарованості та сприяння творчим здібностям школярів, інноваційним технологіям в освіті зарубіжжя та України. Для розробників освітньої політики, науковців, управлінців, викладачів, аспірантів, студентів.

Переглядів: 87

Завантажити